Rainbow page separator

Nemocnice má za péči o pacienty s mrtvicí ocenění ESO Angels

Pátek, 18. června 2021

Nové Město na Moravě / Mezinárodní zlaté ocenění ESO Angels Award získalo za rok 2020 iktové centrum novoměstské nemocnice. Jedná se o cenu za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP). Nemocnici jej udělila Evropská organizace pro CMP společně s iniciativou Angels. „Ocenění ESO Angels si klade za cíl ocenit a vzdát čest týmům a jednotlivcům oddaným zlepšování péče o pacienty s mozkovou příhodou a zavedení kultury jejího trvalého sledování,“ uvedla mluvčí nemocnice Tamara Pecková.
„Ocenění je udělováno za vybrané časové období na základě několika kritérií, které hodnotí kvalitu poskytované péče. Například se hodnotí čas od příjezdu pacienta po zahájení léčby nebo počet všech pacientů s podezřením na CMP, kterým byl proveden CT sken nebo zobrazovací vyšetření na magnetické rezonanci, a mnohé další. Nemocnice dosáhla v součtu sledovaných ukazatelů na zlaté ocenění. Máme velkou radost a vnímáme umístění v tak prestižním žebříčku jako ocenění práce na našem oddělení. Výsledek je pro nás zároveň závazkem do dalších let a ocenění se budeme snažit získat co nejdříve znovu,“ sdělil primář novoměstské neurologie Jakub Jirků.
Novoměstská nemocnice je součástí sítě iktových center České republiky od roku 2012. „Abychom tehdy se žádostí uspěli, museli jsme zřídit urgentní příjem, navýšit počty JIP lůžek, zřídit lůžkové oddělení včasné rehabilitace, navýšit počty fyzioterapeutů a ergoterapeutů,“ připomněla ředitelka nemocnice Věra Palečková.
„Činnost iktového centra je zaměřena na diagnostiku, prevenci a terapii cévních mozkových příhod. Hlavním přínosem je zejména zkvalitnění péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou, snížení jejich úmrtnosti a zmírnění následné invalidity,“ vysvětlil primář Jakub Jirků.