Rainbow page separator

Nemocnice spolupracuje s Masarykovým onkologickým ústavem

Úterý, 16. Březen 2021

Nové Město na Moravě / Pomoci řešit personální situaci na onkologii novoměstské nemocnice by měli zástupci Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) v Brně. Vedení nemocnice a ústavu budou spolupracovat při hledání nových lékařů. „Věříme, že se podaří posílit tým našeho onkologického oddělení. Díky spolupráci s onkologickým centrem můžeme zájemcům o práci v naší nemocnici nabídnout možnost stát se zároveň součástí tohoto renomovaného pracoviště. Důležitý je také příslib zástupců MOÚ s pomocí při přípravě absolventů na atestaci,“ uvedla ředitelka nemocnice Věra Palečková.
„Výzvu jsme vyslyšeli a našli rovinu spolupráce napříč kraji. Vedení MOÚ bylo při návštěvě nemocnice mile překvapeno komplexností oborové péče a spektrem onkologických výkonů, které se tam provádí na velmi vysoké odborné úrovni. MOÚ pro spolupráci nabízí přístupy v onkologické diagnostice, léčbě i výzkumu, které nejsou dostupné na úrovni okresních nemocnic, a možnost poskytnutí konzultací na multioborových komisích. To umožňuje, aby i složitější případy mohly být léčeny blíže svému bydlišti, a přitom podle postupů, které byly navrženy v MOÚ,“ vyjádřil se ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda.
Spolupráci vítá i primář onkologického oddělení novoměstské nemocnice Rostislav Stríž. „Posilu se snažíme najít již několik let, ale bez většího úspěchu. Onkologie je přitom rychle se rozvíjející obor, aktuálně s přesahem do molekulární patologie. Tento obor je v popředí zájmu medicínského výzkumu, není jednotvárný, využívá nejlepší diagnostiku a spolupráci napříč obory. Je ale fakt, že zájemce může odradit náročnost předatestační přípravy. Ta vyžaduje též absolvování praxe na pracovišti v onkologickém centru. A to jistě přináší zvýšené nároky na mobilitu a flexibilitu. Na druhou stranu je prospěšné získat přehled a srovnání práce na více pracovištích s vytvořením si kontaktů pro budoucí spolupráci,“ dodal Stríž.