Rainbow page separator

Nemocnice vyhlásila sbírku na vybavení dětského pavilonu

Středa, 23. května 2018

Nové Město na Moravě / Veřejnou sbírku vyhlásila novoměstská nemocnice. Jejím prostřednictvím chce zdravotnické zařízení získat peníze na vybavení nového dětského pavilonu. Náklady na jeho stavbu, které dosáhnou 80 milionů korun, jsou v režii zřizovatele nemocnice – Kraje Vysočina. Vybavení pokojů a ambulancí však není součástí nové budovy, to uhradí nemocnice ze svých peněz. Například moderní polohovatelná lůžka pro děti v závažném stavu a po úrazech a operacích.
„Pro komfort malých pacientů a jejich doprovodu je potřeba vybavit další prostory dětským nábytkem a dekoracemi. Dětské oddělení zajišťuje péči v okrese, kde žije přibližně 21,5 tisíce dětí. Z nich hospitalizujeme každý rok okolo 1 500 dětí, dalších tisíc osob projde lůžky dětského oddělení jako doprovod. Ročně se ve specializovaných ambulancích provede přes čtrnáct tisíc vyšetření malých pacientů,“ přiblížila mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.
Jednou z možností, jak do veřejné sbírky na vybavení dětského pavilonu přispět, jsou zapečetěné kasičky, které jsou rozmístěny v různých místech regionu. Druhou variantou je pak příspěvek přímo na speciální účet 115-7096220287/0100.