propadlé pasy
Rainbow page separator

Neplatné pasy vybírají v městském úřadu

Čtvrtek, 23. října 2014

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Všechny držitele propadlých cestovních pasů žádají pracovníci žďárské radnice, aby neplatné doklady co nejdříve odevzdali. Provést se to dá osobně, anebo prostřednictvím jiné osoby přímo v městském úřadu v Žižkově ulici v úseku cestovních dokladů, nebo poslat pas poštou na adresu žďárského městského úřadu. Propadlý doklad je rovněž možné odevzdat v kterémkoliv matričním úřadu.
Neplatným se cestovní pas stává uplynutím doby v něm vyznačené, anebo ohlášením ztráty či odcizení dokladu a také po třech měsících ode dne změny příjmení držitele pasu v souvislosti s uzavřením manželství. Odevzdat bez zbytečného odkladu je rovněž nutné také cestovní doklady po zemřelých osobách, případně i po lidech, již byli úředně prohlášeni za mrtvé.