Bystřice nad Pernštejnem, bystrice nad pernstejnem, aktuality, skládka
Rainbow page separator

Nevyužívaná skládka bude zrekultivována

Středa, 28. Listopad 2012

Bystřice nad Pernštejnem / Postupně zavézt zeminou a zalesnit plánují zástupci Bystřice svoji skládku inertního odpadu Železinka v katastru sousední obce Věchnov. Za tímto účelem chtějí najít partnera prostřednictvím koncesního řízení, protože se jim od začátku tohoto roku nepodařilo pro skládku objevit vhodného nájemce. Ještě předtím však chtějí myšlenku nechat posoudit advokátní kanceláří.
Železinka se Bystřickým nevyplácí, protože se na ni prakticky nic neukládá. Naopak, ročně do ní město musí investovat sto tisíc korun na údržbu, vrty, monitoring, odběr vzorků a podobné ze zákona vyplývající úkony.

„Na skládku se nic neukládá, protože by se to zájemci při stávající legislativě, kdy se platí z tuny uloženého materiálu pět set korun Věchnovu, a další tři stovky jsou náklady spojené se samotným uložením odpadu, nevyplatilo. Na skládce v nedalekém Bukově, která jakožto skládka komunálního odpadu funguje v jiném režimu, mohou přebytečný materiál, jímž je nejčastěji stavební suť či zemina, uložit podstatně levněji,“ sdělil místostarosta Bystřice Josef Vojta s tím, že převedení skládky do rekultivačního režimu vidí jako adekvátní řešení.