Vysočina, vysocina, aktuality, neziskovky, akce
Rainbow page separator

Neziskovky chystají na podzim zajímavé akce pro přírodu

Neděle, 18. Září 2011

Vysočina/ Podzimními akcemi neziskovek pokračuje projekt Příroda na Vysočině, realizovaný Sdružením Krajina z Počítek u Žďáru nad Sázavou. Tento projekt, vytvořený za finanční podpory SFŽP a MŽP, umožňuje financovat drobné dobrovolnické akce, kterými neziskové organizace zapojují veřejnost do praktické ochrany přírody. V letošním roce Sdružení Krajina podpořilo akce neziskovek částkou cca 200000 Kč. Zbývá uskutečnit akce za přibližně 45000 Kč. Za zmínku stojí to, že podle počtu dobrovolníky odpracovaných hodin má výsledné dílo hodnotu minimálně dvojnásobnou. Je to dokladem toho, že neziskové organizace jsou schopny vložené prostředky dobře zúročit, což je zase dobrá zpráva pro potenciální dárce. Důležitý je také osvětový a výchovný efekt akcí, který se penězi těžko vyčísluje.

Problémem, který ve Sdružení Krajina  řešíme jsou zdroje na financování takovéhoto systému. Dosud jsme čerpali ze státních nebo evropských zdrojů. Přišlo nám logické, abychom se obrátili i na donátory z regionu. Jednali jsme například se zástupci Kraje Vysočina. Pana radního Ryšavého systém podpory drobných akcí neziskovek zaujal a inicioval jednání s odborem životního prostředí o možném financování v roce 2012.

Nejsme sami, kdo v našem kraji podobný systém využívá. Na podporu akcí neziskovek získalo od Kraje Vysočina  v letošním roce finanční prostředky také občanské sdružení KOUS Vysočina, jehož posláním je rozvoj spolupráce neziskových organizací v kraji. KOUS Vysočina podporuje akce zaměřené na všechny obory činnosti, ve kterých neziskovky působí a kde je důležité zapojení veřejnosti. Oborově má tedy širší záběr, což je pro rozvoj neziskového sektoru v kraji důležité.

Systém podpory akcí partnerských neziskovek testujeme ve Sdružení Krajina už pátým rokem a osvědčuje se nám. Peníze se dostanou tam, kde odvedou dobrou práci a kde jsou vidět. Myslím, že by to mohlo být zajímavé i pro dárce z komerční sféry. Ulehčilo by jim to mnohdy složitou orientaci v prostředí neziskovek a také příležitosti pro vytváření kladného obrazu firmy na veřejnosti jsou zde větší a rozmanitější. Ale to je nejspíš hudba budoucnosti, donátoři z firemní sféry nejsou zatím na takové věci zvyklí.

Na letošní poprázdninový čas neziskovky připravují opět různorodé akce. ZO ČSOP Pacov například připravuje na sobotu 1. října akci na oživení téměř zaniklé studánky v k.ú. Pacov poblíž Sídliště Míru. Sdružení SEM Slunečnice z Horní Krupé zase na 14. a 15 října připravuje akci Krupský podzim 2011, kde proběhne soutěž pro děti o ceny v pouštění doma vyrobených draků, sázení stromů, péče již o vysazené dřeviny, beseda o bramborách, ochutnávka bramborových a dýňových pokrmů spojená s propagací zdravého životního stylu, kvality životního prostředí a ekologického zemědělství. Informace o těchto a dalších akcích jsou k nalezení na webových stránkách www.stopavkrajine.cz v sekci akce pro přírodu.
Připravil: Tomáš Blažek, Sdružení Krajina
tel: 566 521 259, mobil: 777 045 586, e-mail: blazek@sdruzenikrajina.cz
www.sdruzenikrajina.cz