Žďársko, zdarsko, Vysočina, vysocina, aktuality, jeřabina, nominace
Rainbow page separator

Nominace do Zlaté jeřabiny vrcholí

Úterý, 31. Leden 2012

Žďársko/Vysočina/ Již poosmé se letos koná populární anketa Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku. V minulosti se v této akci na předních pozicích umisťovali také zástupci žďárského okresu. Cílem Zlaté jeřabiny je propagovat kulturní dění v regionech kraje a upozornit na široké spektrum nejrůznějších aktivit, které se tam v uplynulém roce uskutečnily. Hodnoceny ve zvláštní kategorii jsou také příkladné obnovy nemovitých kulturních památek. Lidé mohou nominace do ankety posílat již jen několik dní. Uzávěrka je totiž v pátek 3. února.
A co vše lze vlastně do soutěžního klání přihlásit? Zájemci mohou nominovat kupříkladu zajímavé koncerty, festivaly, divadelní a hudební přehlídky, ediční počiny, muzejní expozice nebo výstavy. V oblasti péče o nemovité památky je potřeba, aby se obnova uskutečnila taktéž v uplynulém roce na území Kraje Vysočina. Návrhy je možné zasílat elektronicky prostřednictvím nominačního formuláře na webu krajského úřadu v sekci Kultura, dále pak na adresuzlatajerabina@kr-vysocina.cz, či písemně na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením Zlatá jeřabina 2011. Z došlých nominací bude následně odborníky vybráno 30 počinů do kategorie Kulturní aktivita a 30 do kategorie Péče o kulturní dědictví. Samotné veřejné hlasování bude probíhat v březnu, a to elektronicky na internetových stránkách kraje v sekci kultura a památky, nebo prostřednictvím originálních písemných hlasovacích lístků uveřejněných v novinách Kraj Vysočina. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v květnu 2012.
V loňském roce bodoval ze Žďárska například festival Otevřeno Jimramov, který se pravidelně koná na Novoměstsku, nebo žďárská Pašijová hra anebo Co se stalo s Ježíšem. (zp)