Rainbow page separator

Nominace na udělení ceny města je možné posílat do konce roku

Úterý, 24. prosince 2019

Žďár nad Sázavou / Až do posledního dne le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního roku mohou obyvatelé Žďáru nebo tamní firmy podávat své nominace na osobnosti, které by se podle jejich názoru v příštím roce měly stát nositeli Ceny města Žďáru nad Sázavou. Žďárská radnice hledá v pořadí už šestého nositele [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ocenění, které je udělováno od roku 2016 na základě podnětů veřejnosti za významné zásluhy, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zpravidla v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, vědy nebo veřejného života. Ocenění však může být uděleno i za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života nebo zdraví obyvatel města. Ve výjimečných případech mohou být oceněni taktéž lidé, kteří nejsou žďárskými občany.
His[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toricky první Cenu města Žďáru nad Sázavou obdržela v roce 2016 rychlobruslařka Martina Sáblíková, druhou získala v roce 2017 Jaroslava Doležalová, která v době druhé svě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové války ukrývala židovskou holčičku. Třetím oceněným se loni stal zakladatel žďárského pěveckého sboru Žďáráček, sbormistr a pedagog Jiří Libra, le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos pak šlo o ocenění im memoriam známého žďárského fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tografa Viléma Frendla, jenž zesnul v roce 2007 ve věku 94 let.