Bystřice nad Pernštejnem, bystrice nad pernstejnem, aktuality, Nositel tradic, komise
Rainbow page separator

Nominace posoudí odborná komise

Pátek, 1. Březen 2013

bnp-nositel-tradic-vitochov-kostel1Bystřice nad Pernštejnem / Všechny nominace, které lidé poslali do druhého ročníku akce Nositel tradic Bystřicka, nyní posoudí odborná komise. Ta poté svoje doporučení předá zastupitelům Bystřice nad Pernštejnem a také vedení Mikroregionu Bystřicko ke schválení.

Letošního Nositele tradic Bystřicka čeká odměna ve výši deseti tisíc korun, pokud se bude jednat o jednotlivce, a patnáct tisíc korun, když půjde o skupinu lidí.

Prvním oceněným Nositelem tradic Bystřicka se loni stali vítochovští hasiči, kteří se v místní části Bystřice Vítochov starají o udržení tradice v regionu vyhlášené Vítochovské pouti. Ta je spojena i s tamním kamenným kostelíkem svatého Michaela, jedné z nejstarších památek na Vysočině, který měl být podle legendy vystavěn z popudu svatého Metoděje a jím osobně vysvěcen. „Jde nám o to uchovat regionální tradice a ocenit lidi, kteří se je nějakým způsobem snaží udržet v povědomí veřejnosti pro další generace,“ uvedl bystřický starosta Karel Pačiska.