Rainbow page separator

Nominovat městský úřad do soutěže je možné do konce června

Čtvrtek, 18. června 2015

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Do konce června mají obyvatelé Žďáru možnost nominovat žďárský městský úřad do soutěže Otevřeno x Zavřeno 2015. Ta s pomocí veřejnosti již třináct let hodnotí otevřenost úřadů a dalších institucí veřejné správy. Ať už s nimi mají lidé dobré, anebo špatné zkušenosti. Prostřednictvím soutěže se hodnotí zejména kvalita přístupu k informacím, účast na rozhodování, svoboda projevu a otevřených dat. Předmětem nominace je jednotlivý čin, který přispěl ke zlepšení, anebo naopak ke zhoršení otevřenosti veřejné správy. Do soutěže mohou být nominovány nejenom úřady, ale také firmy řízené státem, krajem či obcí, ale též veřejné nemocnice, školy, výzkumné instituce, profesní komory, zdravotní pojišťovny a další povinné subjekty. Cenu Otevřeno navíc mohou získat i nestátní neziskové organizace, jednotlivci či skupiny politiků, kteří se významně zasloužili o rozvoj otevřenosti. Více informací o soutěži včetně všech aktuálních nominací v kategoriích Otevřeno i Zavřeno je k dispozici na webu www.otevrenozavreno.cz. Nominace mohou lidé provést tamtéž.