Rainbow page separator

Normám pro pitnou vodu nevyhověla studánka U Křiváku

Úterý, 15. Červen 2021

Žďár nad Sázavou / Studánka U Křiváku začátkem června nevyhověla kritériím pro pitnou vodu – vykázala přítomnost bakterie typu Escherichia coli a koliformních bakterií. Zbývající dva prameny v katastru města, u nichž nechává žďárská radnice jednou měsíčně provádět rozbory vody, tedy studánky Salvátorka a Klafar, jsou podle dobrozdání hygieniků podle norem a disponují vodou vhodnou k přímé konzumaci. Ačkoliv všechny tři zmíněné prameny nejsou primárním zdrojem pitné vody, obyvateli města a hlavně chataři jsou využívané k příležitostnému pití.
Poměrně častým problémem u všech třech monitorovaných studánek bývá vysoká hladina koliformních bakterií vlivem fekálního znečištění z trávicího traktu teplokrevných živočichů, případně bakterie Escherichia coli, která taktéž poukazuje na fekální znečištění. Kontaminovaná voda může konzumentům způsobit různé zdravotní problémy, a to hlavně průjem, nevolnost a zvracení. Voda ze studánek je posuzována rovněž na povolený obsah dusitanů, dusičnanů, železa a také se kontroluje její kyselost či zásaditost.