Bystřice nad Pernštejnem, bystrice nad pernstejnem, aktuality, Nositel tradic, Groš, Rožínka
Rainbow page separator

Nositeli tradic Bystřicka jsou soubory Groš a Rožínka

Středa, 24. dubna 2013

radnice-bnpBystřice nad Pernštejnem / Vítězem druhého ročníku akce Nositel tradic Bystřicka 2013 se staly národopisné soubory Groš a Rožínka z Dolní Rožínky. Jednohlasně se na [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tom shodla odborná komise.

Kromě souborů z Dolní Rožínky, které v le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošním roce slaví 30. výročí své činnosti, byl do soutěže nominován také podnik GEAM Dolní Rožínka s tradicí těžby uranové rudy na Bystřicku,pekař Josef Sedlář z Věchnova za tradiční pečení chleba, Vlastimil Fendrych za tradici zemědělské činnosti, pěs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tování brambor, a členové TJ Rozsochy, kteří jsou nositeli tradice tamních ostatků a masopustu.

V městském úřadě v Bystřici pro fo[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tografickou prezentaci nositelů tradic vyčlenili „stěnu slávy“. Zatím je tam jen úvodní vítěz – loni se prvním Nositelem tradic Bystřicka 2012 stal Sbor dobrovolných hasičů z Ví[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tochova za udržování tradice vyhlášené Ví[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tochovské pouti.