Rainbow page separator

Nová fasáda městského divadla bude dražší

Čtvrtek, 30. Červenec 2015

Městské divadlo Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Změnu materiálu na provětrávané fasádě budovy divadla, u níž je naplánováno zateplení venkovního pláště, schválili žďárští radní. S tím je spojeno i navýšení finanční náročnosti stavby o částku ve výši 1,7 milionu korun včetně DPH.
Celkové náklady na zateplení divadla byly před navýšením vyčísleny na 13,9 milionu korun bez DPH, stavba by měla být dokončena do závěru letošního roku.
Stávající objekt žďárského divadla na Doležalově náměstí vznikl zásadní přestavbou Národního domu z roku 1901 v sedmdesátých letech minulého století. Vzhled samotné budovy se po zateplení výrazně nezmění. Navržené řešení vychází z původní přestavby, použity však budou nové moderní materiály a technologické postupy.