Rainbow page separator

Nová možnost psychologického poradenství a terapie ve Žďáře nad Sázavou

Čtvrtek, 2. Červen 2016

Nová možnost psychologického poradenství a terapie ve Žďáře nad Sázavou

Od prosince 2015 funguje pod hlavičkou Rodinného centra Srdíčko ve Žďáře nad Sázavou nová služba – Individuální psychologické poradenství a terapie. Nabízí dětem, mládeži, dospělým i seniorům podporu při zvládání tíživých životních situací. Poradenství poskytuje psycholožka a psychoterapeutka Mgr. Tereza Lapešová v budově Spektra na Žižkově ulici.

„Psychoterapeutický směr, kterým pracuji, je založen na provázení klienta s cílem, aby se mohl sám v náročné životní situaci zorientovat a nalezl cestu, kterou se chce dále ubírat. Klienta při této cestě provázím, ale neradím mu, co má dělat. Tento přístup je vhodný pro ty, kteří bojují se svým sebevědomím, pocity méněcennosti, osamělostí nebo nepřijetím ze strany druhých,“ vysvětluje psycholožka Tereza Lapešová.

Specialitou práce této poradny je terapie dětí. Ta vyžaduje použití jiných metod než terapie dospělých. Dítě není schopno po dobu konzultace sedět a jasně sdělit své pocity a myšlenky. „Při terapii dětí se využívá hra, tedy věc jim naprosto přirozená. Pro děti je to bezpečný způsob sebevyjádření. Když se zaberou do hry, padají jejich obranné mechanismy a otvírá se léčebný prostor. Děti jsou tvárné a ledacos se může terapií ovlivnit. Takové změny v pozdějším věku potřebují větší množství času a energie, protože se fixovaly dlouhé roky,“ uvádí psycholožka.

Při práci s dětmi využívá Tereza Lapešová také ojedinělou metodu terapie pískem. Děti se na hru s pískem těší, uvolní se při ní a snáze s terapeutkou hovoří. Je velmi účinná například u úzkostných dětí. „Rodiče často v úvodu konzultace nevěří, že se mnou dítě bude vůbec mluvit. Díky terapii pískem je začátek konzultace mnohem jednodušší,“ říká terapeutka. Terapie pískem se využívá i při práci s dospělými. Ti mají sice větší zábrany se do hry s pískem ponořit, ale díky zhmotnění svých potíží mohou léčebný proces lépe konkretizovat a tím urychlit.

Na Individuální konzultace je třeba se předem objednat na telefonním čísle 777 810 874. Na prvním sezení s dospělými klienty je domluvena tzv. zakázka, která se týká témat setkání, jejich délky a dalších praktických věcí. Při terapii dětí doprovází na první sezení dítě rodič, se kterým konzultantka domluví zakázku a následně probíhá různý počet sezení, kterých se účastní jen dítě. Závěrečná konzultace, která shrnuje účinnost terapie, probíhá opět společně s rodičem.

Individuální psychologické poradenství a terapie probíhají v budově Spektra na Žižkově ulici ve Žďáře nad Sázavou. Poradenství není nijak dotováno ani hrazeno pojišťovnou. Za jedno sezení zaplatí klient 400 Kč. Služba je realizována Kolpingovým dílem České republiky z.s.

Mgr. Tereza Lapešová DiS.
psycholožka a psychoterapeutka
tel. 777 810 874
tereza.lapesova@kolping.cz