Rainbow page separator

Nová otevírací doba na Ponorce

Středa, 15. Duben 2015

Ponorka Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou /Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka má NOVOU OTEVÍRACÍ DOBU. „Hlavním důvodem této úpravy byla především snaha přizpůsobit se potřebám mladších (1. stupeň ZŠ) i starších (2. stupeň ZŠ, SŠ a mladí lidé do 20 let) uživatelů a zvýšit jejich zájem o využívání služeb Ponorky NZDM,“ dodává Mgr. Monika Strnadová, další pracovnice Ponorky.

Změna se dotkla nejvíce pondělí, kdy jsou nyní pro mladší uživatele vyhrazeny čtyři odpolední hodiny. Od 12:30 do 14:30 mohou děti přijít na klasický klub – bude jim zde poskytnut bezpečný prostor pro trávení volného času, doučování, pomoc s domácími úkoly, volnočasové aktivity, pomoc a podpora při řešení problémových situací, rozhovory s pracovníky, sdílení a kontakt s vrstevníky.

„Další dvě hodiny (14:30 – 16:30) patří „tvořeníčku“. S dětmi se pracovníci a externí lektoři věnují různým aktivizačním činnostem, vždy podle tématiky v daném měsíci. Uživatelům je umožněno nahlédnutí do různých okruhů zájmových aktivit. Pomocí toho budou děti moci zjistit a ujasnit si, v čem jsou dobré, co je baví, kam mohou směřovat svůj budoucí zájem. Věnujeme se nejen výtvarným a tvořivým činnostem, ale také hudbě, zpěvu, tanci, sportu.,“ doplňuje pracovnice Tereza Musilová. Nenásilnou formou je při těchto aktivitách také kladen důraz na prevenci rizikového chování a nežádoucích jevů. Pro starší uživatele (2. stupeň ZŠ, SŠ a mladí lidé do 20 let) je pondělní klub otevřen od 17:00 až do 19:30. Celý klub mohou tedy využít i uživatelé, kteří mají během odpoledne jiné důležité povinnosti a běžně nestíhají docházet do zařízení.

Ve středu odpoledne se mladší i starší uživatelé, jak je již zvykem, mohou potkat s pracovníky Ponorky, v rámci streetworku, v terénu. Cílem této služby je pomáhat dětem a mladým lidem v jejich přirozeném prostředí – sdílení starostí i radostí, předávání užitečných kontaktů a nabídka volnočasových aktivit v rámci možností. Od 17:00 je pak vždy pro starší uživatele připraven pracovníkem, externistou či dobrovolníkem speciální program na klubu nazvaný jako „Jiná středa“.

Páteční odpolední klub bude otevřen pouze pro starší uživatele po celou provozní dobu. Během tří hodin mohou tedy tito uživatelé a zájemci ještě před víkendem plnohodnotně využít služeb Ponorky NZDM.

Autorka tiskové zprávy: Bc. Veronika Brychtová

Otevírací doba Ponorky NZDM ve zkratce

 Otevírací doba Ponorka Žďár nad Sázavou
*v letním období může být zaměněno za terénní sociální práci

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka, je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a dospívajícím ve Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.
Poskytované služby: „kamenný“ nízkoprahový klub Ponorka na ulici Nádražní 44, terénní sociální práce (streetwork),
Kontakt: Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Nádražní 44, Žďár nad Sázavou 591 01
mob.: 777 755 436, e-mail: ponorka@zdar.charita.cz
web: http://www.ponorka.ecn.cz ; http://www.zdar.charita.cz