Rainbow page separator

Nová silnice spojí obchody v Brněnské ulici s ulicí Jamskou

Pondělí, 15. Únor 2021

Žďár nad Sázavou / Na silnici podél obchodního centra k zahrádkářské kolonii a dál k sídlu Hasičského záchranného sboru bude navazovat nová propojka Brněnské a Jamské ulice. Tu zrealizuje město na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem obchodního centra S1 Center v Brněnské ulici. V rozpočtu města pro letošní rok je na tuto stavební úpravu vyčleněno 2,87 milionu korun.
Na stavbu aktuálně vzniká projektová dokumentace, která bude hotová v prvním pololetí. Stavební práce mají být zahájeny v druhé polovině roku; nová místní komunikace spojí obchodní domy v nákupním parku v Brněnské ulici s ulicí Jamskou. Nákupní centrum, dnes S1 Center, bylo coby projekt soukromého investora uvedeno do provozu začátkem prosince 2009. Krátce před tím byla zprovozněna rovněž nová okružní křižovatka na sousedící státní silnici I/37, jejíž vybudování se uskutečnilo v režii Ředitelství silnic a dálnic ČR.