Rainbow page separator

Nová trasa pro cyklisty by mohla vést podél železniční tratě

Neděle, 10. Červenec 2016

Cyklostezka

Žďár nad Sázavou / V budoucnu se v souvislosti se zlepšováním podmínek pro regionální cykloturistiku počítá rovněž se vznikem cyklotrasy mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě. O jejím zřízení již v minulých letech hovořili v rámci meziobecní spolupráce zástupci obou měst. Nová stezka spojující Žďár a Nové Město by především odvedla cyklisty z frekventované státní silnice I/19 a zvýšila tak jejich bezpečí.
„Zatím se pro cyklotrasu vyhledává vhodná trasa a jako nejschůdnější bude pravděpodobně varianta vedoucí podél stávajícího tělesa tratě Českých drah. Majetkoprávní odbor má za úkol prověřit možnosti výkupů od Českých drah a případných okolních majitelů,“ sdělila Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování žďárské radnice.