Rainbow page separator

Nová umělecká škola získá multifunkční sál i nahrávací studio

Pondělí, 28. května 2018

Nové Město na Moravě / Od 1. září začnou žáci novoměstské základní umělecké školy navštěvovat novou budovu. Prostory školy nyní vznikají přestavbou bývalého objektu Všeobecné zdravotní pojišťovny, kterou město za tímto účelem před časem zakoupilo.
Při přestavbě v budově vznikne nový multifunkční sál se stupňovitým hledištěm pro osmdesát lidí, taneční sál, učebny, ateliéry i nahrávací studio.
Základní umělecká škola Jana Štursy v Novém Městě na Moravě vzdělává v hudebním, pěveckém, tanečním, výtvarném a dramatickém oboru více než pět stovek žáků, kteří podle svého oboru zaměření musí navštěvovat celkem tři místa ve městě, a to objekty na Vratislavově náměstí, v Monseově ulici a v Tyršově ulici. Jako nejproblematičtější byla shledána již zcela nevyhovující budova na náměstí, která několik posledních let fungovala už jenom na hygienickou výjimku.