Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, příspěvková, organizace, web
Rainbow page separator

Nová žďárská příspěvková organizace spustila svůj web

Pátek, 28. ledna 2011

Žďár nad Sázavou/ Nejnovější žďárská příspěvková organizace s názvem Sportis spustila nedávno své webové stránky. Na adrese www.sportispo.cz najdou zájemci kromě kontaktů nebo fo[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tografií například také rozpis doby bruslení pro veřejnost, ceníky či základní informace k jednotlivým spor[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovištím, které příspěvková organizace od 1. ledna le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošního roku od Tělovýchovné jednoty Žďár nad Sázavou převzala. Detaily tam lze navíc zjistit i o spor[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovních areálech a aktivitách, které Sportis na starosti nemá.
Kromě zimního stadionu, fotbalového stadionu, tenisových kurtů, bruslařského oválu a běžeckých tratí ale lidé na interne[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tových stránkách naleznou také informace o objektech, které se týkají ces[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovního ruchu. Přes[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tože od prvního dne [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to roku se Sportis zaměřuje nově především na spor[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toviště, i nadále pokračuje ve spravování au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tokempinku u Pilské nádrže, hotelu Tálský mlýn a hotelového domu Morava.
„Sportis funguje bezmála jeden měsíc, takže stále musejí být dolaďovány drobné detaily a provádíme nejrůznější dílčí změny. Také webové stránky ještě nejsou v konečné podobě, informace na nich budou postupně přibývat,“ nechal se slyšet žďárský mís[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tostarosta Ladislav Bárta.