neudržované cesty, sníh
Rainbow page separator

Nové nařízení vymezilo v zimě neudržované cesty

Neděle, 26. října 2014

Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Nové nařízení, které vymezuje úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malou dopravní důležitost nebude v zimě zajišťovat sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, začne platit od 1. listopadu. Jedná se o chodníky v ulicích Jamborova a Lučiny, průběžné chodníky podél zadních vchodů v ulicích Chelčického, Haškova, Libušínská, Švermova a Studentská, udržovat se rovněž nebudou komunikace v zahrádkářské kolonii Krejdy, cyklostezka či schodiště pod farou. Seznam zahrnuje také pravou část chodníku v ulici Okružní dolní od křižovatky s ulicí Revoluční po křižovatku s ulicí V Zahrádkách, chodníky a stezky uvnitř sídliště mezi ulicemi Haškova a Chelčického a levou stranu chodníku v ulici Chelčického od ulice Nádražní po ulici Jihlavskou.
S neodstraněným sněhem a ledem se obyvatelé Žďáru mohou v zimě setkat také na komunikacích k dešťovým zdržím v ulicích Okružní dolní a Žižkova, za sportovní halou a rovněž na schodištích přilehlým ke komunikacím u obytných domů v ulicích Revoluční, Okružní, Komenského, Štursova a Jamborova, poblíž Domu kultury a Kina Vysočina.