Rainbow page separator

Nové parkety vyjdou na bezmála milion korun, podpoří je dotace

Sobota, 15. května 2021

Herálec / Výměnu původní parketové podlahy v květnu zrealizují v heráleckém kulturním domě. Původní parkety se již nacházely na hranici své životnosti a jejich další oprava ve smyslu opakovaného přebroušení a nalakování by již nebyla proveditelná. Investiční akce byla vyčíslena na přibližně 970 tisíc korun, přičemž sedmdesát procent z této finanční částky pokryje přiznaná státní dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
V souvislosti se zahájením výměny parket byly současně v sále a předsálí kulturního domu provedeny sondážní činnosti, aby bylo možné rovněž zkontrolovat a posoudit aktuální stav rozvodů topení a vody. V případě potřeby čeká vodovodní a topné rozvody ještě před položením nové parketové podlahy oprava.