tůně
Rainbow page separator

Nové tůně budou sledovat školáci

Úterý, 25. listopadu 2014

Tůň

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Projekt s názvem Přírodní učebna pod Koupalištěm zahájilo Sdružení Krajina ve spolupráci s I. Základní školou v Novém Městě na Moravě a Správou CHKO Žďárské vrchy. Cílem projektu podpořeného Nadací Partnerství je vytvoření nového vodního bio[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topu vhodného pro obojživelníky, vážky a vodní brouky. Půjde o soustavu tůní, která poslouží také jako zázemí pro praktické environmentální aktivity základní školy. Žáci se budou podílet na sledování lokality a seznámí se s činnostmi spojenými s péčí o ni. Tůně se zřejmě rovněž stanou vycházkovým cílem obyvatel Nového Města na Moravě v souvislosti s novou turistickou stezkou, která kolem vede.
Už před rokem žáci v lokalitě ručně obnovili dvě malé tůňky, další dvě tůně byly v souvislosti s dotací od Nadace Partnerství vybagrovány koncem října. „Na jaře chceme provést dočištění lokality a doplnit informační tabule, na kterých by se návštěvníci dozvěděli něco o přírodní učebně a tamních zajímavostech,“ doplnil Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina.