Rainbow page separator

Novinka z projektu NOBIS Lékárny

Úterý, 24. Březen 2020

Vážení pacienti Polikliniky Žďár nad Sázavou, věříme, že jste již měli možnost zaregistrovat informace týkající se partnerského projektu mezi Vaší městem/Poliklinikou a společností NOBIS Lékárny a.s., jehož záměrem je otevření nové, moderní lékárny u vchodu do Polikliniky.

Rádi bychom Vás informovali, že projekt NOBIS Lékárny splňuje veškeré legislativou a normami požadované přísné nároky a na základě těchto skutečností bylo projektu minulý týden uděleno stavební povolení. Zároveň již koordinujeme veškeré další kroky nezbytné k následnému samotnému zahájení provozu lékárny. V neposlední řadě považujeme za důležité sdělit Vám, co nám dělá velikou radost, a to je fakt, že již máme vytvořen kompletní tým zaměstnanců, o kterém jsme přesvědčeni, že i pro Vás bude příjemné s tímto personálem komunikovat o svých zdravotních problémech.

Jak již dlouhodobě avizujeme, naším záměrem je otevřít novou, moderní, jedinou oficiální partnerskou lékárnu Polikliniky v polovině tohoto roku.

Přes všechna uvedená pozitiva jsme se rozhodli, po důkladné diskuzi s panem starostou Ing. Mrkosem a paní ředitelkou Polikliniky Ing. Komínkovou, s ohledem na komplikovanou situaci ohledně Coronaviru, dočasně odložit zahájení stavebních prací na vybudování lékárny. V současné komplikované situaci nejsou dodavatelské společnosti, podílející se na výstavbě lékárny, schopny garantovat dodání jednotlivých dílčích stavebních částí lékárny. Veškeré stavební práce na vybudování lékárny budou zahájeny ihned alespoň po částečné stabilizaci současné situace.

Zároveň bychom rádi poděkovali všem lékařům, zdravotníkům a ostatním pracovníkům na Poliklinice Žďár nad Sázavou a nejen jim, za to, jak obětavě v této pro ně nelehké době svou náročnou práci odvádějí.

Věříme, že naše rozhodnutí plně chápete, podporujete a zároveň doufáme, že již brzy budeme mít možnost přivítat Vás v nové, moderní NOBIS Lékárně.