nemocnice, kostní dřeň
Rainbow page separator

Novoměstská nemocnice nabírá dárce kostní dřeně

Sobota, 17. Květen 2014

Nemocnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Náběrovým centrem Českého národního registru kostní dřeně v Plzni se stalo hematologicko-transfúzní oddělení novoměstské nemocnice. V praxi to znamená, že lidé, kteří mají zájem o zařazení do národního registru dobrovolných dárců kostní dřeně, už nemusí kvůli vyplnění dotazníku a odběru jedné zkumavky krve jezdit až do Brna. Zatím bylo zaregistrováno devět lidí.
Člověk, který chce vstoupit do registru dárců, musí kromě dobrého zdravotního stavu splňovat i další kritéria. Seznámit se s nimi lze prostřednictvím www.kostnidren.cz.
„Podmínkou vstupu je věk 18 až 35 let, celkově dobrý zdravotní stav a především ochota podstoupit určité nepohodlí pro záchranu života těžce nemocného člověka v případě eventuálního odběru krvetvorných buněk, pokud bude dárce v budoucnu shodný s takovým pacientem,“ uvedla Olga Pollaková z hematologicko-transfúzního oddělení nemocnice v Novém Městě. „Věková limitace je dána jednak dobou možného setrvání dárce v registru až do věku 60 let, ale i finančním důvodem, protože vstupní vyšetření transplantačních znaků u každého nového dobrovolníka stojí několik tisíc korun, které nehradí stát ani zdravotní pojišťovny,“ dodala lékařka.

Foto: Letecké fotografie z RC mikrokopteru