Rainbow page separator

Novoměstská nemocnice nakonec směnný provoz nezavedla

Neděle, 1. Leden 2017

Nemocnice Nové Město na Moravě, Žďárská ulice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Bez nutnosti změny běžného režimu zahájila nový rok novoměstská nemocnice; nedošlo k avizované změně na směnný provoz. Vedení nemocnice a její nespokojení lékaři na sklonku roku nakonec našli shodu v základních bodech vyjednávání ohledně odměňování, takže vznikl prostor pro další lednová jednání, jejichž cílem bude najít řešení i v dalších bodech, a tím udržet současný pracovní režim dlouhodobě.
Kromě desetiprocentního nárůstu tarifů, které zdravotnickému personálu nemocnic garantuje nařízení vlády ČR, byly lékařům od Nového roku navýšeny odměny za služby a současně bude posílen i fond motivačních a stabilizačních odměn. Novoměstská nemocnice proto musí ve svém rozpočtu najít přibližně sedm milionů korun, aby mohla i nadále zajišťovat jak akutní, tak i plánovanou zdravotní péči. Pacientům, jejichž zákroky byly před Vánoci odloženy, budou nabídnuty jiné, co nejdřívější termíny.