Rainbow page separator

Novoměstská nemocnice obdržela další certifikát kvality

Pátek, 17. listopadu 2023

Nové Město na Moravě / Další certifikát kvality získala novoměstská nemocnice – akreditačním procesem zařízení prochází od roku 2009 každé tři roky. Členové České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví dva dny sledovali a hodnotili úroveň poskytovaných zdravotních služeb, prošli nemocniční provozy a oddělení. Podrobně se zabývali nastavením jednotlivých procesů péče o pacienta. „V rámci akreditačního šetření byl v nemocnici auditován systém kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče nejen ve vztahu k pacientům, ale i k těm, kteří zdravotní péči poskytují. Sledována byla komunikace s pacientem, záznamy o anamnéze, léčbě, dodržování preskripce a vedení zdravotnické dokumentace celkově včetně podmínek pro uchování léčiv a zdravotnických prostředků,“ vyjádřila se manažerka kvality Monika Drápelová. 

Hodnotitelský tým však prověřoval i nezdravotnické provozy. „Auditoři se zajímali také o evidenci zdravotnických předpisů, měřidla, zacházení s odpady, podrobně byly kontrolovány provozy kotelny, náhradních zdrojů i dílen údržby. Pozornosti neuniklo ani oddělení dopravní zdravotní služby, kde se auditorka zajímala o pořádek v autodílně a péči o sanitky včetně jejich vybavení zdravotnickými pomůckami,“ uvedl technický náměstek nemocnice Jiří Drdla.