Rainbow page separator

Novoměstská nemocnice otevřela ambulanci paliativní medicíny

Úterý, 19. Květen 2020

Nové Město na Moravě / Ambulance paliativní medicíny začala naplno fungovat v novoměstské nemocnici. „Abychom paliativní ambulanci mohli dále rozvíjet, chyběla nám smlouva s největší zdravotní pojišťovnou. Teď už ji máme,“ potvrdil paliatr Pavel Svoboda, který ambulanci vede. Ta se nachází v pavilonu interních oborů, ordinační hodiny jsou v pondělí od 12 do 16 hodin, přičemž od 12 do 14 hodin mohou lidé přijít i bez objednání. „Ambulance je určena pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou. A to zdaleka nejenom v konečném stadiu. Poskytuje komplexní podpůrnou péči jak v průběhu, tak i po ukončení aktivní léčby. Nejčastěji řeší potíže, jako jsou dušnost, bolest, nechutenství, nevolnost a zvracení, úzkost, deprese. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým,“ upřesnil lékař.
Paliativní ambulance nabízí vypracování plánu péče, který je ve shodě s cíli a přáními pacienta a jeho blízkých, a to včetně postupu pro řešení případných komplikací. „Za systematický rozvoj paliativní péče vděčíme nadačnímu fondu Avast, od kterého jsme v roce 2018 získali dvoumilionovou dotaci. Díky tomu jsme v nemocnici vytvořili funkční systém paliativní péče založený na spolupráci kvalifikovaného multidisciplinárního paliativního týmu s personálem nemocnice, s pacienty a jejich rodinami a s lokálními poskytovateli domácí hospicové péče,“ doplnila vedoucí paliativního týmu a primářka oddělení dlouhodobě nemocných Květoslava Pejchalová.