Rainbow page separator

Novoměstská radnice bude dražit parcely pro domky v Pohledci

Středa, 4. Duben 2018

Nové Město na Moravě / Výběrového řízení na celkem dvanáct stavebních parcel pro rodinné domky v místní části Nového Města Pohledec se mohou zájemci z řad fyzických osob zúčastnit 18. dubna od půl čtvrté odpoledne v zasedací místnosti městského úřadu. Předtím však musí složit jistinu ve výši dvacet tisíc korun, přičemž další podmínkou je, že vůči městu nemají finanční závazky. Neúspěšným zájemcům o pozemek bude následně jistina vrácena, úspěšným započtena do kupní ceny.
Prodej je naplánován veřejným výběrovým řízením na jednotlivé pozemky formou „dražby“, kdy budou zájemci podávat své nabídky. Řízení skončí podáním té nejvyšší. Každý zúčastněný zájemce může vydražit pouze jeden nabízený pozemek a již se nemůže zúčastnit dražby dalších.
Kupující se v kupní smlouvě zaváže zkolaudovat stavbu do pěti let ode dne podpisu smlouvy pod sankcí pokuty ve výši 50 procent z kupní ceny, pokud toto nedodrží. Stejně tak bude mít město na pozemek předkupní právo s tím, že jej případně vykoupí za stejnou cenu, za jakou byl prodán. Za předpokladu, že na něm bude již stát třeba i rozestavěný domek, jeho cenu stanoví znalecký posudek.