Rainbow page separator

Novoměstská radnice bude prodávat nepotřebné obrazy

Pátek, 20. Listopad 2015

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Třiadvacet obrazů od osmi výtvarníků s vyvolávací cenou od jednoho do dvaceti tisíc korun chce prodat novoměstská radnice. Jde o výtvarná díla Antonína Smažila, Jiřího Šebka, Evy Činčerové, Jindřicha Grepla, Vilmy Leskové, Pavla Kopáčka, Miroslava Roštínského a Aloise Lukáška.
Rozprodat je Nové Město míní prodejem „na určení pořadí“ za tržní ceny se stanovením minimálních vyvolávacích cen daných znaleckým posudkem.
S prodávanými obrazy se mohou zájemci seznámit 25. listopadu od 16 do 17 hodin v budově polikliniky na Vratislavově náměstí, nebo budou k nahlédnutí hodinu před termínem prodeje. Veřejné výběrové řízení se uskuteční v zasedací místnosti novoměstského úřadu 9. prosince od 17 hodin.
Výběrové řízení končí podáním nejvyšší nabídky. Zájemce, jenž za výtvarné dílo nabídne nejvyšší cenu, složí jistinu ve výši 500 korun za každý obraz, o který projevil zájem. V případě, že neuzavře kupní smlouvu, složená jistina se mu nevrací a na jeho místo nastupuje další zájemce v pořadí.