Rainbow page separator

Novoměstská radnice hodlá podpořit domov se zvláštním režimem

Středa, 6. Červenec 2016

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Podporu zřízení nové služby, domova se zvláštním režimem v Rokytně – místní části Nového Města na Moravě – schválili novoměstští zastupitelé. Domov se zvláštním režimem hodlá investor vybudovat přestavbou chátrajícího objektu zvaného Arche, který se začal před více než dvaceti lety stavět jako zařízení pro lidi se zdravotním postižením, avšak nikdy nebyl dokončen. V průběhu dalších let ztroskotaly i jiné pokusy o jeho dostavění a využití.

Novoměstská radnice se hodlá finančně spolupodílet na provozu služby, a to do výše pěti procent, nejvýše však 450 tisíc korun ročně počínaje rokem zahájení poskytování této služby. Současně zastupitelé uložili finančnímu odboru, aby do rozpočtového výhledu města zapracoval každoroční spolufinancování provozu pobytové služby ve výši čtyři sta padesát tisíc korun.