řidiči, body
Rainbow page separator

Novoměstská radnice nabízí službu řidičům

Úterý, 9. Září 2014

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Novou službu v podobě textové zprávy do mobilního telefonu o nově připsaných bodech v registru řidičů tento měsíc začal nabízet novoměstský městský úřad. Od 1. září 2014 může každý, kdo má trvalý pobyt ve správním obvodu Nového Města na Moravě, o tuto službu požádat.
Nejedná se o zjištění celkového stavu bodového hodnocení v registru řidiče, ale služba je nastavena tak, že pokud někdo spáchá přestupek, za který mu budou připsány body, tak po jejich zápisu do registru řidičů mu o této změně bude zaslána informační sms.
Zájemci o službu se musí do novoměstského odboru dopravy dostavit osobně, aby vyplnili žádost a uvedli telefonní číslo, na které chtějí případné textové zprávy zasílat. Formulář nelze zaslat e-mailem či vyřídit telefonicky.