Rainbow page separator

Novoměstská radnice podpoří obnovu sgrafit na fasádách domů

Pondělí, 30. července 2018

Nové Město na Moravě / Vypsání programu na podporu obnovy stávajících sgrafit na fasádách domů, případně na pořízení nových výtvarných prvků u příležitosti nadcházejícího kulturního roku výtvarníka Karla Němce, schválili novoměstští zastupitelé. Vyplněné žádosti o finanční příspěvek budou přijímány na předepsaném tiskopise včetně povinných příloh v podatelně městského úřadu od začátku září do konce února.
Objem celkově rozdělené dotace se předpokládá na milion korun, práce na obnově grafických prvků na fasádách domů musí být provedeny od začátku příštího roku do konce roku 2021. Maximální výše podpory činí 75 procent uznatelných nákladů na jeden dům, maximálně však 75 tisíc korun.
Významný český malíř a grafik a současně i novoměstský rodák Karel Němec (1879 – 1960) svými sgrafity vyzdobil řadu novoměstských domů a staveb, ale tvořil je i v okolních obcích. Nejrozsáhlejší je sgrafitová výzdoba kostela svaté Kunhuty na novoměstském Vratislavově náměstí.