Rainbow page separator

Novoměstská radnice prodala nepotřebné sídlo umělecké školy

Sobota, 24. listopadu 2018

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Za necelých pět milionů korun prodala novoměstská radnice dům, ve kterém na Vratislavově náměstí sídlila základní umělecká škola. Po zářijovém přesunu novoměstské umělecké školy do zakoupené a na míru zrekonstruované budovy po Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) se původní objekt stal pro měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nepotřebným. Nový majitel jej hodlá citlivě zrekonstruovat, neboť budova se nachází v městské památkové zóně.
Městu ještě zbývá buď prodat, případně pronajmout druhý objekt, který v předešlých letech sloužil pro potřeby novoměstské „zušky“, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v Monseově ulici.
Při přestavbě objektu VZP v centru města [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž vznikl nový multifunkční sál se stupňovitým hledištěm pro osmdesát lidí, taneční sál, učebny, ateliéry i nahrávací studio. Základní umělecká škola Jana Štursy v Novém Městě na Moravě vzdělává v hudebním, pěveckém, tanečním, výtvarném a dramatickém oboru více než pět s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovek žáků.