Rainbow page separator

Novoměstská radnice prodává vytěžené dřevo z městských lesů

Pátek, 24. Březen 2017

Těžba dřeva, les, dřevo

Nové Město na Moravě / Novoměstská radnice prodává vytěžené dřevo z městských lesů v lokalitě lesa Ochoza u Zahradníkova koutu v Novém Městě na Moravě. Jedná se především o různé druhy pilařské kulatiny o celkovém objemu 367,7 kubických metrů. Nabídky na odkup sortimentu z mýtní těžby je možné podávat elektronicky na e-mailovou adresu zdenek.krejci@ts.nmnm.cz, a to v termínu do 29. března formou vyplněného a podepsaného krycího listu nabídky. Ten je včetně fotografií dřeva k dispozici na webových stránkách novoměstské radnice.
Veškerá městem nabízená dřevní hmota je prodávána jako celek, takže není možné odkoupit pouze její část. Odvoz dřeva je možný vzápětí po zaplacení faktury vystavené Novým Městem na Moravě.