Rainbow page separator

Novoměstská radnice upřesnila podmínky pronájmu bytů

Čtvrtek, 21. Květen 2015

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Nová směrnice novoměstských radních upravuje pronájem bytů ve vlastnictví města. Důvodem jejího vydání byla potřeba novoměstské radnice upřesnit postup při hospodaření s městskými byty. Mimo jiné je ve směrnici uveden také systém při obsazování volných bytů města, výše úhrady jistiny, případný přechod nájmu či výměna, případně pronájem bytové jednotky. Hlavní změny se totiž týkají především výše nájemného pro nově obsazované byty, výše jistiny a zrušení možnosti požádat o její prominutí, odpisu poplatků a úroků z prodlení. S tím je spojeno i upřesnění podmínek ohledně případného přihlášení spolubydlící osoby, chovu zvířat, trvalého pobytu, přihláška do výběrového řízení na uvolněný byt, přechod nájmu a podobně.
Směrnice je zájemcům k dispozici na webové adrese novoměstské radnice https://radnice.nmnm.cz/volene organy/rada mesta/ostatni predpisy města vydavane radou mesta.