Rainbow page separator

Novoměstská radnice vyhlásila dotační podporu na rok 2020

Pátek, 19. Červenec 2019

Nové Město na Moravě / Dotační program pro novoměstské spolky, kluby a obecně prospěšné společnosti na rok 2020 v oblasti kultury, ochrany přírody a krajiny, volného času a malých spolků v oblasti sportu schválili novoměstští radní. Druhou možností, která nyní radnice nabízí a právnické osoby jí mohou využít, je výzva na podporu neziskových aktivit v sociální oblasti.
Termín pro podávání žádostí je stanoven od 1. srpna do 4. září, a to přímo v podatelně novoměstského městského úřadu na Vratislavově náměstí. Podrobnosti obou dotačních výzev včetně příslušných formulářů, které je třeba k žádosti přiložit, jsou zájemcům o finanční podporu k dispozici na internetových stránkách novoměstské radnice.