Rainbow page separator

Novoměstská radnice zrevitalizovala další rybníky

Neděle, 15. Listopad 2015

Nové Město na Moravě / Rybníky Trnka, Křivka a Němec jsou již kompletně zrevitalizovány. Bylo přitom využito finanční podpory z evropských fondů a příspěvku ze Státního fondu životního prostředí ČR. S obnovou rybníků bylo započato v roce 2013, nejdříve přišel na řadu rybník Trnka, pak zbývající dva. Postupně došlo k jejich odbahnění, zpevnění návodní strany hrází kameny a vykácení starých a nemocných stromů a keřů na březích nádrží. Celkem z nich bylo vyvezeno třiadvacet tisíc kubíků bahna.
Na revitalizaci bylo původně vyčleněno dvanáct milionů korun, konečná cena se však vlivem veřejné soutěže snížila o více než polovinu. „Díky soutěži na zhotovitele se podařilo cenu snížit na pět milionů korun,“ upřesnil novoměstský starosta Michal Šmarda.
Součástí revitalizace městských rybníků se stala i obnova části potoka, který vytéká z Němce a byl v minulosti zatrubněný. Potok se dostal opět na povrch a zároveň došlo k vybudování několika tůní pro obojživelníky, čímž vznikl mokřad o rozloze více než hektar.